Písecké desatero

Písecké desatero

1. Fair-play

Vždy hraji čestně a v rámci pravidel. Chovám se k soupeři s úctou a respektem. Chci zvítězit, ale ne za každou cenu. Má čest je více než vítězství a můj klub to ví.

2. Mé zdraví

Dodržuji správnou životosprávu. Mám pravidelný spánek, regeneruji, starám se o výživu, pitný režim…. Mám chuť se v tomto směru vzdělávat.

3. Můj klub

Jsem hrdým členem mého klubu. Chci mu pomáhat k úspěchu a jsem mu nápomocný. Můj klub je můj přítel a s přáteli jednáme vždy čestně. Mám rád svého přítele, a proto jsem mu k dispozici. Chci, aby na mě byl můj klub hrdý.

4. Mí spoluhráči

Spoluhráče nemám pouze ve své kategorii. Celý klub je plný mých spoluhráčů. Chci je podporovat a pomáhat jim. Chci je znát všechny a chci, aby oni znali mě.

5. Já motivátor

Chci se zlepšovat a chci, aby se zlepšovali i moji spoluhráči. Svou pílí a nasazením je motivuji k větší aktivitě. Chci, aby se zlepšovali se mnou.

6. Můj tým

Respektuji a podporuji své spoluhráče, trenéry, mé kamarády. Nejsem sám, jsme tým, jsme jeden celek. Pouze tak můžeme dosáhnout našich cílů.

7. Můj trenér

Můj trenér se o mě stará, chce mě posouvat, je to můj otec v klubu. Jsem mu vděčný a chci mu pomoci. Jsem mu nápomocný, protože si uvědomuji, co on dělá pro mě.

8. Má škola

Vím, že škola a mé vzdělání jsou důležité. Nezanedbávám své školní povinnosti. Jsem rád, že se mohu vzdělávat.

9. Má zábava

Florbal je má radost. Chci si užívat chvíle s ním.

10. Mé desatero

Respektuji, dodržuji a ctím písecké desatero.