Hodnoty klubu

Hodnoty Klubu

Členstvím v našem klubu se zavazujeme k dodržování hodnot a kodexů klubu. Protože všichni potřebujeme vzájemnou podporu k dosahování našich cílů, tak je třeba se navzájem respektovat a důvěřovat si. V případě, že bude stabilní a plně funkční spolupráce mezi trenéry, rodiči a hráči, tak vytvoříme pevnou pyramidu, která bude silná a můžeme se o ni opřít.

Fair Play

Přístup

Respekt

Zábava

Vzdělání

Spolupráce

Zodpovědnost

Inspirace