Zdravotní prohlídky

Zdravotní prohlídky

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

Postačující prohlídku poskytne většina praktických lékařů. V případě, že vám váš praktický lékař odmítne zdravotní prohlídku poskytnout, můžete se zkusit odvolat na tento dokument. Pokud by však i nadále odmítal, je vhodné zvážit návštěvu jiného, nejlépe tělovýchovného lékaře.

Seznam tělovýchovných lékařů v ČR naleznete ZDE.

Z hlediska startu v soutěžích ČFbU, musí mít hráč platný lékařský posudek v den nastoupení k utkání. Z hlediska vyhlášky Ministerstva zdravotnictví musí mít hráč platný lékařský posudek již v době přípravy na účast v soutěži, tedy i během tréninků v oddíle.

Zdravotní prohlídku musí mít hráč každé věkové kategorie od přípravky až po veterány.

Za lékařskou prohlídku si praktický lékař účtuje zpravidla 150 Kč. Tělovýchovný lékař si účtuje zpravidla částku 500 Kč.

Lékařská prohlídka má platnost 12 měsíců.

Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Lékaři postupně v praxi vytvořili formulář, který naleznete ZDE.

 

Vyplněné zdravotní prohlídky vkládejte na členskou sekci.