Pořadatelská služba

Pořadatelská služba

Organizátoři pořadatelské služby:

Martin Hrubec
tel.: +420 605 733 235

Lucie Predajňová
tel.: +420 777 339 995

Email: poradani@fbcpisek.cz

Pravidla pro přihlášení:

  1. Zájemce musí mít zaplacený členský příspěvek.
  2. V případě více zájemců má přednost ten, který jde pořádat v sezóně poprvé. Další zájemci jsou evidováni na čekací listině jako náhradníci.
  3. Týden před turnajem jsou volná místa obsazována zájemci z čekací listiny skrz členskou sekci.
  4. Přihlášení je závazné.  V případě, že se pořadatel nemůže turnaje zúčastnit, je povinen za sebe zajistit náhradu.
  5. Klub si vyhrazuje právo změnit termín pořádání turnaje.

Činnost:

Hlavní pořadatel:

Je osoba starší 18 let.
Dohlíží na průběh turnaje, jedná se správcem haly, rozhodčími, trenéry, diváky, vyplácí odměny rozhodčím a pořadatelům.

Zdravotník:

Je osoba starší 18 let.
Zajišťuje základní péči o zdraví všech účastníků turnaje.

Časoměřič

Je osoba starší 15 let.
Zajišťuje měření hracího času, měření trestů, přestávek, atd.

Zapisovatel

Je osoba starší 15 let.
Vyplňuje elektronický nebo papírový zápis o utkání.

Odměna:

Hlavní pořadatel

první pořádání v sezóně – vrácení pořadatelského poplatku + bonus 100Kč,
druhé a další pořádání odměna 600Kč

Ostatní pořadatelé

první pořádání v sezóně – vrácení pořadatelského poplatku,
druhé a další pořádání odměna 500Kč

Pořadatelům, pro které platí vrácení pořadatelského poplatku, může být stržena pokuta 100 Kč v případě udělení pokuty od ČFbU za špatnou pořadatelskou činnost.

Podavači míčků: pouze Divize – Muži A – 50 Kč