Kodex Trenéra

Kodex Trenéra

FAIR PLAY

  • Chovám se vždy čestně a v rámci pravidel. Ke všem aktérům se chovám s úctou a respektem. Chovám se tak, jak chci, aby se chovali moji svěřenci.

RESPEKT

  • Respektuje všechny hráče a členy našeho klubu. Všichni máme společný cíl.

JÍT PŘÍKLADEM

  • Jsem vždy koncentrovaný, připravený a adekvátně vybaven k plnění svých povinností. Jsem otevřen všem možnostem zlepšování se. Snažím se neustále vzdělávat a získávat nové zkušenosti, které mohu předávat svým svěřencům. Svěřence plně podporuji svým přístupem v celostním přístupu.

KONCENTRACE

  • Jsem vždy připravený a koncentrovaný pouze na své povinnosti a svěřence. Mé osobní problémy a potíže zůstávají za dveřmi tělocvičny.

KOMUNIKACE

  • Přistupuji k hráčům individuálně a poskytuji objektivní zpětnou vazbu tak, abych hráčům pomohl v jejich dalším růstu.
  • Jsem vždy otevřený ke komunikaci s rodiči. Rodiče jsou seznámeni s cíli, které budeme požadovat po svých svěřencích.

VYTVÁŘET PROSTOR PRO KREATIVITU

  • Napomáhám k vytváření lepších rozhodovacích procesů hráče – hráč dostává na hřišti možnost přenášení prvků z tréninků do hry.

POSILOVÁNÍ DYNAMIKY TÝMU

  • Pracuji s týmovou dynamikou. Předávám část zodpovědnosti na hráče samotné a připravuji pro ně překážky k řešení, a to nejen v rámci tréninkového procesu.