Příspěvky

PŘÍSPĚVKY NA SEZÓNU 2019/2020

Příspěvky zahrnují

 • členský příspěvek
 • pronájem sportovních hal a sportovišť pro tréninky a soutěžní utkání
 • startovné do soutěží Českého florbalu – individuální i za družstvo v soutěži
 • startovné za turnaje mimo Český florbal
 • mimo florbalové aktivity
 • pořádání domácích turnajů
 • náklady na dopravu:
  • Přípravka – vlastní doprava
  • Elévové – vlastní doprava (Doprava je v ceně členského příspěvku. Cesta se proplácí na základě zaslaného cestovního příkazu sekretáři oddílu do 1 měsíce od konání daného turnaje)
  • Mladší žáci, starší žáci, dorostenky, junioři – doprava zajištěna formou autobusu nebo mikrobusu
  • Muži, ženy – vlastní doprava
 • při docházce nad 80 % oddílové vybavení

Pokyny k platbě

 • Bankovní spojení: 2201520650/2010
 • specifický symbol: Rodné číslo bez lomítka
 • Poznámka: do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte a jeho ročník narození

Termín úhrady členských příspěvků je 20.9.2019. V případě platby pololetně je termín uhrazení druhé poloviny členských příspěvků do 20.1.2020.

Výše příspěvků

KATEGORIE  CELÁ SEZÓNA  POLOLETNĚ 
Mini Přípravka  3000 Kč  1500 Kč 
Přípravka  3000   1500  
Elévové White / Purple  5300 Kč  2650 Kč 
Mladší Žáci  5300 Kč  2650 Kč 
Mladší Žákyně  5300 Kč  2650 Kč 
Starší Žáci  5300 Kč  2650 Kč 
Dorostenci  5300 Kč  2650 Kč 
Dorostenky  5300 Kč  2650 Kč 
Muži A / B  5300 Kč  2650 Kč 
Ženy  5300   2650  

 

Sourozenecká sleva
Jeden ze sourozenců má možnost uplatnit slevu 300 Kč na sezónu 2019/2020. Např. sourozenci hrají oba v kategorii elévů. Za jednoho zašlete poplatek 5300 Kč a za druhého 5000 Kč.

Potvrzení o platbě členského příspěvku
O potvrzení o platbě členského příspěvku je možné si zažádat prostřednictvím emailu. Žádost o potvrzení zašlete na email sekretar@fbcpisek.cz. Do žádosti uvěďte: Jméno a příjmení hráče, datum narození a datum platby.