Příspěvky

PŘÍSPĚVKY NA SEZÓNU 2020/2021

Příspěvky zahrnují

 • členský příspěvek
 • pronájem sportovních hal a sportovišť pro tréninky a soutěžní utkání
 • startovné do soutěží Českého florbalu – individuální i za družstvo v soutěži
 • startovné za turnaje mimo Český florbal
 • mimo florbalové aktivity
 • pořádání domácích turnajů
 • náklady na dopravu:
  • Přípravka – vlastní doprava
  • Elévové – vlastní doprava (Doprava je v ceně členského příspěvku. Cesta se proplácí na základě zaslaného cestovního příkazu sekretáři oddílu do 1 měsíce od konání daného turnaje)
  • Mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, dorostenci, junioři, juniorky, ženy – doprava zajištěna formou autobusu nebo mikrobusu
  • Muži – vlastní doprava

Pokyny k platbě

 • Bankovní spojení: 2201520650/2010
 • specifický symbol: Rodné číslo bez lomítka
 • Poznámka: do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte a jeho ročník narození

Termín úhrady členských příspěvků je 20.9.2020. V případě platby pololetně je termín uhrazení druhé poloviny členských příspěvků do 20.1.2021.

Výše příspěvků

KATEGORIE

CELÁ SEZÓNA

1. POLOLETÍ

2. POLOLETÍ

Mini Přípravka

2 600 Kč

1 300 Kč

1 300 Kč

Přípravka

2 600 Kč

1 300 Kč

1 300 Kč

Elévové

4 900 Kč

3 200 Kč

1 700 Kč

Mladší žáci

4 900 Kč

3 200 Kč

1 700 Kč

Mladší žákyně

4 900 Kč

3 200 Kč

1 700 Kč

Starší žáci

4 900 Kč

3 200 Kč

1 700 Kč

Dorostenci

4 900 Kč

3 200 Kč

1 700 Kč

Juniorky

4 900 Kč

3 200 Kč

1 700 Kč

Junioři

4 900 Kč

3 200 Kč

1 700 Kč

Muži

4 900 Kč

3 200 Kč

1 700 Kč

Ženy

4 900 Kč

3 200 Kč

1 700 Kč

 

Sourozenecká sleva
Jeden ze sourozenců má možnost uplatnit slevu 300 Kč na sezónu 2020/2021. Např. sourozenci hrají oba v kategorii elévů. Za jednoho zašlete poplatek 4 900 Kč a za druhého 4 600 Kč.

Potvrzení o platbě členského příspěvku
O potvrzení o platbě členského příspěvku je možné si zažádat prostřednictvím emailu. Žádost o potvrzení zašlete na email sekretar@fbcpisek.cz. Do žádosti uvěďte: Jméno a příjmení hráče, datum narození a datum platby.