Kodex Hráče

Kodex Hráče

FAIR PLAY

  • Vždy hraji čestně a v rámci pravidel. Ke všem aktérům se chovám s úctou a respektem. Vítězi se můžeme stát pouze v případě, že z utkání odcházíme se ctí a čistým svědomím.

RESPEKT

  • Respektuji všechny členy našeho klubu a osoby, které se mi snaží pomoci v mém růstu. Všichni máme společný cíl, kterého můžeme dosáhnout lépe za podpory svých spoluhráčů a ostatních zúčastněných.

CELOSTNÍ PŘÍSTUP HRÁČE

  • Úspěch spočívá v dodržování celostního přístupu hráče. Snažím se dodržovat a pracovat se všemi složkami celostního přístupu, kterými jsou trénink, strava, regenerace a psychika.

KOMUNIKACE

  • Se všemi komunikuji s respektem a úctou. V případě problému se k němu postavím čelem, neobcházím ho a v klidu a rozumně ho vyřeším. Když si s něčím nevím rady, tak požádám zkušenější o pomoc.

VYBAVENÍ

  • Vážím si svého vybavení. Dbám na jeho přípravu a údržbu. Uvědomuji si, že i menší části mého vybavení jsou nezbytnou součástí k mému dalšímu růstu.

ZODPOVĚDNOST

  • Dodržuji pravidla, která jsou nastavená a jsme na nich domluveni. Chci jít příkladem svým chováním. Vždy se chovám tak, abych vzorně reprezentoval svůj klub.

ŠKOLNÍ POVINNOSTI

Pravidelně se věnuji školním povinnostem ve svém volném čase. Pracuji na nich pravidelně a svědomitě, aby mi nemuseli zasahovat do mých florbalových aktivit.