Kodex Rodiče

Kodex Rodiče

FAIR PLAY

  • Snažíme se jít příkladem a nabádáme své dítě, aby vždy hrálo čestně a v rámci pravidel, a to v jakékoliv situaci.

RESPEKT

  • Chováme se s pokorou a respektem ke všem osobám a aktérům, které se ve florbalovém prostředí vyskytují. Jdeme příkladem.

DŮVĚRA

  • Důvěřuji trenérům a realizačnímu týmu svých dětí v jejich práci. Trénování nechávám pouze na nich a nezasahuji do trenérské činnosti. Snažím se je podpořit v jejich práci.

PODPORA

  • Podporuji své dítě během lepších i horších výkonů. Chválíme své dítě za přístup a za plnění cílů, které zadávají trenéři. Vyjadřujeme podporu v plnění jejich cílů.

KOMUNIKACE

  • Snažím se být v kontaktu a k dispozici k diskusi. V případě problému se obrátím na trenéry nebo vedení klubu. Všichni chceme pro hráče jen to nejlepší.

VZOR

  • Chovám se tak, abych byl vzorem pro své dítě. Chovám se čestně, slušně a dle hodnot klubu.

CELOSTNÍ PŘÍSTUP

  • Snažím se být vzorem svému dítěti v celostním přístupu a podporuji ho svým přístupem. V případě, že si nejsem v některé z oblastí jistý, tak se kdykoliv mohu obrátit na trenéry ohledně rady.