Organizační struktura

Organizační struktura

Předseda oddílu - Ladislav Cibulka

 • Statutární orgán
  • podpisy a odesílání dotací, vyúčtování smluv
 • Komunikace s městem (dolaďování vyúčtování) 
 • Komunikace s TJ Sokol (haly, faktury)

Šéftrenér - Michal Hanzlík

 • Dohled na vzdělávání trenérů - zajišťuje externí a interní semináře
 • Zapracování nových trenérů za pomoci hlavních trenérů
 • Vzdělávání rodičů - zajišťuje externí a interní semináře
 • Zajištění hromadných rodičovských schůzek a školení pro rodiče
 • Tvorba tréninkového harmonogramu na sezónu
 • Metodické řízení a sportovní koncepce mládežnických družstev
 • Zpracování a následná kontrola tréninkového plánu a koncepce přípravy
 • Vedení dvou družstev v rámci tréninků, soutěží a turnajů na pozici hl. trenér nebo asistent trenéra
 • Organizace klubových turnajů a výjezdů
 • Spolupráce s Český florbal při plnění úkolů programu podpory, DDM, Město Písek
 • Spolupráce s marketingovým oddělením - budování komunity

Manažer - Michal Hanzík

 • Zajištění tréninkových prostorů
 • Jednání a komunikace s potenciálními a aktuálními partnery
 • Spolupráce s florbalovými a dalšími sportovními kluby
 • Vytváření nových projektů pomáhající k lepší organizaci klubu
 • Organizace Poháru královského města Písku
 • Organizace letního soustředění a příměstského kempu
 • Organizace a zavádění eventů klubu
 • Kontrola a vyhodnocování eventů
 • Aktivní spolupráce se školami a školky
 • Aktualizace organizační struktury a dohled na její plnění a plnění jednotlivých úkolů

Hlavní trenér

 • Je zodpovědný za tréninkové plány dané kategorie
 • Pořádá informační rodičovské schůzky dané kategorie před sezónou 
 • Pomáhá se zapracováním nových trenérů
 • Dohlíží na budování týmů - týmové aktivity, vztahy v týmu
 • Kontroluje a zadává úkoly asistentům trenérů
 • Je zodpovědný za hlavní organizaci kategorie (informace rodičům, XPS)

Sekretář - Luboš Čuka

 • Administrace podání žádostí o dotace (NSA, Město Písek, Jihočeský kraj, Český florbal - programy podpory, ČEPS)
 • Administrace vyúčtování dotací
 • Správa klubového účtu (přijaté faktury, mzdy, vystavené faktury, cestovní příkazy, členské a jiné příspěvky)
 • Vystavuje potvrzení o zaplacených příspěvcích
 • Spravuje klubovou pokladnu
 • Administrace členské základny (Český florbal, ČUS, NSA) 
 • Administrace podkladů pro vedení účetnictví
 • Smlouvy se zaměstnanci
 • Sestavení rozpočtu klubu
 • Kontrola plnění rozpočtu
 • Sestavení termínové listiny turnajů a jednotlivých zápasů
 • Sestavení rezervačního listu na sportovní haly 
 • Vyřizuje změny termínů turnajů a utkání (při pořadatelství klubem, žádosti ostatních klubů a přesun si vyřizují trenéři jednotlivých kategorií)  
 • Hlášenky - FIS
 • Spolupráce s trenéry při zadávání soupisek (především hlídání termínů)
 • Jednání se sekretáři regionální florbalové unie

Materiální zajištění - Vít Jaroušek

 • Zajištění a kontrola spotřebního materiálu
 • Vybavenost sportovišť pomůckami, nářadím a náčiním
 • Vybavenost trenérů pomůckami, nářadím a náčiním
 • Vedení evidence sportovních pomůcek, nářadí a náčiní a její aktualizace v měsících září, prosinec, květen
 • Zajištění správy služeb kanceláře

Pořadatelská služba A tým - Lucie Predajňová

 • Zajišťuje organizaci pořadatelské služby při všech utkáních A-týmu
 • Zajišťuje dostatečný počet osob pořadatelské služby - hlavní pořadatel, zdravotník, časoměřič, zapisovatel, sběrači míčků
 • Zajišťuje materiální vybavení pro pořadatelskou službu (počítačová technika, internetové připojení, prostředky pro úklid hrací plochy, míčky, …)
 • Zajišťuje kontrolu a doplnění lékárničky
 • Zodpovědnost za vybírání dobrovolného vstupného
 • Zajišťuje polepy šaten a další povinné materiály potřebné k pořádání celostátních utkání

Pořadatelská služba mládež, ženy a B tým - Martin Hrubec

 • Komunikace se sekretářem klubu (peníze na pořadatelskou službu)
 • Vytvoření tabulky Pořadatelská služba na webu před každou sezonou a její pravidelná aktualizace v průběhu sezóny
 • Zajištění lékárničky a pravidelná kontrola
 • Zajištění materiálního vybavení v halách před turnaji (míčky, snižovadla, internetové připojení, notebook,...)
 • Zajištění osob na pořadatelskou službu pro každý turnaj (hlavní pořadatel, časoměřič, zapisovatel a zdravotník)
 • Komunikace s hlavním pořadatelem před turnajem (čas a místo srazu, info k turnaji)
 • Zajišťuje předání materiálu pro pořádání hlavnímu pořadateli 
 • Zajišťuje předání výplaty pro pořadatele a rozhodčí turnaje
 • Zajišťuje označení šaten, rozpis zápasů, výplatnice a výsledkový servis na turnaji 

Marketing, PR - Matyáš Reichl

 • Komunikace klubu k veřejnosti (novinky, dění v klubu, pozvánky na utkání atd.)
 • Komunikace s redaktory novin v Písku 
 • Správa sociálních medií a webu
 • Správa členské sekce - (Komunikace klub -> rodič)
 • Tvorba klubové grafiky
 • Tvorba redakčního plánu (plán media)
 • Seznámení trenéry s redakčním plánem 

Fat Pipe + Merchandising - Matyáš Reichl

 • Aktivní komunikace s firmou FP - zajištění co nejlepších podmínek pro klub
 • Organizace veletrhů a akcí spojené s firmou FP
 • Zajištění objednávek FP pro klub
 • Propagace klubových merch předmětů
 • Prodej klubového propagačního materiálu v kanceláři klubu a na akcích klubu
 • Komunikace s dodavateli merche pro klub -> výhodné nabídky pro klub

Zajištění dopravy - Jan Koutník

 • Komunikace s dopravci
 • Zajištění dopravy na jednotlivé turnaje
 • V průběhu sezony řešit změny v rozpisu turnajů, u košových soutěží sledovat termíny a místo konání turnajů
 • Před začátkem sezony vytvořit přehled dopravců s nabízenými službami - cena, kapacita autobusu
 • Vytvořit rozpis dopravy na jednotlivé turnaje - před začátkem sezony na první půlku sezony a v prosinci na druhou půlku sezony
 • Před začátkem sezony rozeslat trenérům aktuální kontakty na dopravce

Kontrola plateb - Martin Hrubec

 • komunikace s markeťákem klubu (dostává tabulku s hráči nebo objednávkami a po kontrole plateb ji zasílá zpět)
 • komunikace se sekretářem klubu (zasílá informace ohledně plateb, které potřebuje a dostává zpět daný výpis z účtu)
 • kontroluje tabulku s hráči či objednávkami vůči výpisu z účtu od sekretáře klubu
 • komunikuje s hráči či rodiči ohledně nezaplacení členských příspěvků nebo objednávek
 • řeší případně nesrovnalosti při placení členských příspěvků nebo objednávek
Image