VIZE

VIZE KLUBU

 

KDO JSME

 

Jsme florbalový sportovní oddíl, který přátelským způsobem zpřístupňuje florbal široké veřejnosti i těm, kteří chtějí investováním do sportu dosáhnout kolektivních úspěchů.  Věnujeme se trénování a výchově ve všech věkových kategorií. Mezi našimi členy najdete široké zastoupení chlapců a dívek. Tvoříme základnu florbalového centra s novou oblastí aktivit na území města Písek.

Plně si uvědomujeme, že našimi členy jsou i rodiče, kteří nám projevují svou důvěru tím, že se jejich děti stali našimi aktivními členy. Rodiče chceme plně zasvětit do celého systému fungování našeho klubu.

S našimi členy chceme pracovat komplexně a držíme se celostního přístupu sportovce. Všechny členy chceme maximálně vzdělávat a podpořit je v jejich dalším rozvoji. Chceme vytvářet profesionální, přátelské a náročné prostředí, které nám umožní náš další společný posun.

Všichni potřebujeme vzájemnou podporu k dosahování klubových cílů. Je třeba se navzájem respektovat a důvěřovat si. Chceme vytvářet stabilní a plně funkční spolupráce mezi trenéry, rodiči a hráči. Pracujeme na vyvážené dlouhodobé ekonomické stabilitě a dobře strukturovaném zázemí klubu.

Společnou cestou chceme dosáhnout toho, abychom se stali významným sportovním oddílem a hrdě reprezentovali město Písek. Naše vize je založena na našich hodnotách a na dále uvedených koncepcí.

 

JEDNOTLIVÉ VIZE 

 

PÍSECKÁ ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Klub tvoří zejména vlastní členové klubu, kteří si prošli naším stylem výchovy a jsou plnohodnotnými členy písecké florbalové komunity. Mezi naše členy patří jak hráči, tak jejich rodiče a všichni dodržujeme stejná pravidla a společně jdeme jedním směrem.

 

EKONOMICKÁ STABILITA

Klub má dlouhodobě stabilizovanou finanční situaci se stabilní rezervou. Klub neustále hledá nové finanční prostředky k lepšímu plnění vize a možnosti zlepšování podmínek pro naši členskou základnu a personálního obsazení.

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Dlouhodobě zajištěná přesně definovaná organizační struktura, ve které má každý jasně zadané své úkoly, které chce maximálně realizovat a posouvat tak celý oddíl směrem vpřed.

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Klub chce neustále rozšiřovat stavy svých trenérů a administrativních pracovníků, aby mohly být naplňovány klubové vize. Hlavními pilíři by měly být osoby z naší členské základy.

 

BÝT VÝZNAMNÝM SPORTOVNÍM ODDÍLEM VE MĚSTĚ PÍSEK

Klub se chce dostat do povědomí všech píseckých občanů kvalitně odvedenou prací a neustálým rozvojem všech složek sportovního klubu. Chceme, abychom byla značka, která zaručuje kvalitní sportovní prostředí pro písecké sportovce všech věkových kategorií.