Děkujeme všem účastníkům stezky!

Děkujeme za skvělé ohlasy na naši velikonoční stezku! Moc si toho vážíme.

Velké dík patří trenérce a organizátorce celé akce Aničce Vodsloňové, která měla stezku na starosti!

Určitě se můžete těšit v budoucnu na podobnou akci!