POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Výkonný výbor FbC Písek si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 9. prosince 2023 od 18:00 v zasedací místnosti Ministerstva zemědělství, Nádražní 1988, Písek. 

Program:

  1. Zahájení VH, ověření usnášeníschopnosti
  2. Schválení programu
  3. Schválení jednacího a volebního řádu
  4. Zpráva o činnosti spolku
  5. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2022
  6. Návrh rozpočtu na rok 2024
  7. Diskuze
  8. Návrh a schválení usnesení
  9. Závěr

V Písku dne 20.11. 2023

Ladislav Cibulka

předseda spolku