MIMOŘÁDNÁ PODPORA KLUBU

Vážení rodiče, fanoušci a partneři klubu,

současná ekonomická situace nás nutí podniknout aktivní kroky ke snižování výdajů klubu. Náklady klubu narostly v některých oblastech o 100%. Rozhodli jsme se Vás na základě toho poprosit o finanční pomoc.

Situace ve sportu v důsledku ekonomické krize je kritická. Aktivně se snažíme hledat další partnery klubu. Pojďte se jimi stát i Vy! Kdy jindy než teď?! Ročně organizujeme přes 1 200 tréninků a odehrajeme přes 500 utkání napříč kategoriemi.

Z tohoto důvodu oslovujeme všechny Vás členy, rodiče, příznivce naší florbalové rodiny, že nám můžete pomoci zasláním dobrovolného mimořádného členského příspěvku v libovolné výši, který můžete postrádat z rodinných rozpočtů s cílem pomoci udržet náš klub v dosavadní podobě.

Prosíme, přispět můžete na číslo účtu 2201520650/2010 se specifickým symbolem 2223.

Děkujeme za pochopení a Vaší spolupráci!

Za VV

Láďa, Vítek, Michal, Lucka, Honza, Vilém, Matyáš