Zastupitelé faulují písecký florbal!

Ve čtvrtek 11.8.2022 se na zasedání zastupitelstva města Písku projednával bod č. 20. – Podpora výkonnostního a vrcholového sportu dospělých s účinností od 1. 9. 2022. Návrh tohoto bodu předložili zastupitelé a členové místního sdružení Piráti Písek – Petr Soušek a Ing. Michal Horák. Materiál obsahuje návrh na rozdělení 5 mil. Kč pro sport dospělých. Poprvé byl tento návrh předložen na jednání zastupitelstva dne 4.11.2021, avšak nezískal dostatečnou podporu. Dne 11.8. 2022 měl být beze změny zastupitelstvu předložen podruhé. Sportovní hantýrkou řečeno za faul na ostatní zastupitele a písecký florbal považujeme to, že z předloženého návrhu zásad byla smazána věta uvedená v materiálech ze 4.11.2021 v podobě: Florbal prozatím nedosahuje požadované úrovně soutěže, přesto jako dynamicky se rozvíjejícímu sportu na úrovni města doporučuji udělit výjimku a přidělovat do odvolání částku 100 000 Kč. Jak je uvedeno v zápisu ze zasedání zastupitelstva města na otázku paní starostky, zda sportovní komise projednala tento návrh, odpovídá Petr Soušek nepravdivě: Jediná změna je v čl. 11 bod 7, kdy se měnila platnost zásad, jinak je návrh stejný, jaký v roce 2021 schválila sportovní komise“. Mgr. Janovský v diskusi také uvedl: „Komise materiál projednala a podpořila již v minulosti. Floorball Club Písek se ohrazuje proti nepravdivým výrokům zastupitelů a přijde jim velice nekorektní uvádět, že materiál předložený a následně schválený byl totožný s materiálem předloženým již v minulosti. Naopak to chápeme jako záměr zastupitelů prosazujících pouze sporty, ve kterých jsou osobně angažováni, a jako záměr podat hlasujícím zastupitelům nepravdivé informace.

Český florbal má devět úrovní soutěží podobně jako hokej a fotbal. Házená a basketbal má úrovně tři. Muži a dorostenci FbC Písek hrají celostátní soutěže, mládežnické týmy bojují každoročně v kvalifikaci na Mistrovství ČR a sbírají cenné kovy z mezinárodních turnajů, například letos přivezly 1. místo z Prague Floorball Cupu a 3. místo z Prague Games.

Nutno připomenout, že tato podpora je další, která navazuje na vyjmenované kolektivní sporty. Týká se pouze oddílů Sršni Písek, Sokol Házená, IHC Písek a FC Písek, kteří si mezi sebou rozdělí 4,6 mil. Kč na děti a mládež. Jediným důležitým pravidlem zásad je, že jsou vyjmenované – domluvené. Tím dochází k nevyvážené podpoře mezi písecké děti a mládež u klubů, kteří mají vysokou členskou základnu, náročnou organizační strukturu, rozdílné finanční podmínky a náklady. Činnost „nevyjmenovaných sportů“ dotují v této ekonomicky složité době z velké části rodiče.

Floorball Club Písek z.s. má 226 aktivně hrajících členů. Z tohoto počtu je 191 hrajících v kategorii mládež do 20 let. Náš klub ve městě týdně organizuje 30 tréninků, na kterých se podílí 15 licencovaných trenérů. Pod Českým florbalem odehrajeme ročně 440 soutěžních utkání. Je velice smutné, že tato činnost zastupitelům stále uniká a řadí rozsáhlou píseckou florbalovou rodinu mezi hobby sporty.

Původní zásady – SPORT ze dne 14.11.2021 – viz strana 7
Nově schválené zásady – SPORT ze dne 11.8. 2022 –  viz strana 7